Viteza legala

Viteza legala

Viteza maxima admisa

Viteza maxima adimisa pe drumurile publice este reglementata in Romania prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 (Codul Rutier), in functie de categoria de drum si de ansamblul de vehicule condus.

Art.50
(1) Vitezele maxime admise în afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art.15 alin.(2) sunt:

  • a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE;
  • b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalate categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E;
  • c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;
  • d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.

(2) Viteza maxima admisa în afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decât viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.

Astfel cu un ansamblu format din autovehicul si remorca sau semiremorca, limitele de viteză standard (cu excepția cazului în care indicatoarele menționează altfel) [km/h] sunt:

În localitate 50km/h

În afara localității 80km/h sau 90km/h

Pe Autostrăzi/Drumuri expres 120km/h

Cand circulam in Europa este indicat sa verificam pentru fiecare stat care sunt vitezele legale admise.

Informatiile sunt puse la dispozitie prin DIRECTIVA (UE) 2015/413 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră

Articolul 8

Informații destinate utilizatorilor drumurilor din Uniune:

(1)   Comisia publică pe pagina sa de internet, în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, o sinteză a normelor în vigoare în statele membre referitoare la domeniul reglementat de prezenta directivă. Statele membre furnizează Comisiei informații referitoare la aceste norme.

(2)   Statele membre furnizează utilizatorilor drumurilor informațiile necesare privind normele aplicabile pe teritoriul lor și măsurile de punere în aplicare a prezentei directive în colaborare cu, printre alte organizații, organismele responsabile de siguranța rutieră, organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul siguranței rutiere și cluburile automobilistice.

 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/austria/speed_limits_ro.htm


 


 

 

RELATED ARTICLES

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published