Tahograful!

Tahograful!

Utilizarea tahografului

 

Indiferent de țara de înmatriculare a unui vehicul, transporturilor rutiere efectuate în interiorul UE și între țările UE, Elveția și țările din Spațiul Economic European sunt reglementate din 2006 de Regulamentul (CE) 561. 

Astfel folosirea tahografului in transporturile rutiere se aplica:

-transportului rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone și transportului rutier de pasageri cu vehicule care sunt amenajate pentru a putea asigura transportul a mai mult de nouă persoane (inclusiv șoferul);

-începând cu 1 iulie 2026, se va aplica si transportului rutier de mărfuri în transport internațional sau în operațiuni de cabotaj cu vehicule (inclusiv orice remorcă sau semiremorcă) cu o masă totală care depășește 2,5 tone.

 

Tahografele

Conform Regulamentului (UE) nr. 165/2014 (a se vedea sinteza), tahografele trebuie să fie instalate la bordul tuturor vehiculelor de peste 3,5 tone care sunt folosite pentru transportul rutier de mărfuri și la bordul vehiculelor care pot transporta peste nouă călători (inclusiv conducătorul auto), cu anumite excepții. Începând cu 1 iulie 2026, tahografele trebuie instalate în vehicule de peste 2,5 tone implicate în transportul rutier internațional sau în operațiunile de cabotaj.

Tehnologia tahografului a trecut mai întâi de la analog la digital și apoi a trecut de la digital la digital mai avansat, adică inteligent.

Tahografele inteligente sunt obligatorii la toate vehiculele noi înmatriculate după 15 iunie 2019. Tahografele inteligente asigură înregistrarea automată prin poziționarea prin satelit a timpului de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă, precum și a perioadelor de disponibilitate și a altor perioade de lucru ale unui șofer.

 

Excluderi ale folosirii tahografului:

Prezentul regulament nu se aplică transporturilor rutiere efectuate de:

(a) vehicule utilizate pentru transportul de călători prin servicii regulate, traseul liniei nedepășind 50 km;

(b) vehicule a căror viteză maximă autorizată nu depășește 40 km/h;

(c) vehicule utilizate de serviciile forțelor armate, de serviciile protecției civile, de pompieri și forțele responsabile cu menținerea ordinii publice sau închiriate de acestea fără conducător auto, atunci când transportul intră în atribuțiile proprii ale acestor servicii și se efectuează sub controlul acestora;

(d) vehicule, inclusiv cele utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar, utilizate în situații de urgență sau în operațiuni de salvare;

(e) vehicule specializate folosite în misiuni medicale;

(f) vehicule specializate pentru depanări care acționează pe o rază de 100 km de la baza de staționare;

(g) vehicule de încercări rutiere pentru îmbunătățire tehnologică, reparații sau întreținere, precum și vehicule noi sau transformate care nu au fost încă puse în circulație;

(h) vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o masă maximă autorizată care să nu depășească 7,5 tone utilizate pentru transporturi de mărfuri în scopuri necomerciale;

(i) vehicule comerciale, care au caracter istoric, în conformitate cu legislația statului membru în care sunt conduse, și care sunt utilizate pentru transportul de călători sau de mărfuri în scopuri necomerciale.

 

In functie de tara pot aparea diferite derogari ce trebuie intotdeauna verificate la autorizatile competente ale statului respectiv.

Cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere obiectivelor prevăzute la articolul 1, fiecare stat membru poate acorda derogări de la articolele 5-9 şi să supună aceste derogări unor condiţii speciale pe propriul teritoriu sau, cu acordul statului interesat, pe teritoriul unui alt stat membru, aplicabile transporturilor efectuate cu următoarele vehicule: 

 

(a)vehicule aparţinând autorităţilor publice sau închiriate de a acestea fără conducător pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concurează cu întreprinderile de transport particulare; 

(b)vehicule utilizate sau închiriate fără conducător de către întreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau crescătorii, pentru transportul de mărfuri în cadrul activităţii profesionale specifice pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii; 

(c)tractoare agricole sau forestiere utilizate pentru activităţi agricole sau forestiere, pe o rază de până la 100 km de la sediul întreprinderii care este proprietara vehiculului, care îl închiriază sau îl ia în leasing; 

(d)vehicule sau combinaţii de vehicule a căror masă maximă admisibilă nu depăşeşte 7,5 tone, utilizate de prestatorii de servicii universale pentru dezvoltarea pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii sau pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al maşinilor care sunt destinate conducătorului auto în exercitarea profesiei sale. Aceste vehicule nu trebuie să fie utilizate decât pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii şi cu condiţia ca principala activitate a conducătorului auto să nu fie cea de conducere a vehiculului; 

(e)vehicule care circulă exclusiv pe insule a căror suprafaţă nu depăşeşte 2 300 kilometri pătraţi şi care nu sunt legate de restul teritoriului naţional de un pod, vad sau tunel deschis circulaţiei autovehiculelor; 

(f)vehicule utilizate pentru transportul de mărfuri pe o rază de 50 km de la sediul întreprinderii, propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate, a căror masă maximă autorizată, inclusiv greutatea remorcilor sau a semiremorcilor, nu depăşeşte 7,5 tone;

 (g)vehicule utilizate pentru cursurile de şcoală auto şi examenele de conducere în vederea obţinerii unui permis de conducere sau a unui certificat profesional, cu condiţia ca acestea să nu fie utilizate pentru transportul de mărfuri sau de călători în scopuri comerciale;

 (h)vehicule utilizate de serviciile de canalizare, protecţie împotriva inundaţiilor, apă, gaze şi electricitate, de serviciile de întreţinere şi control al drumurilor principale, colectare şi depozitare a deşeurilor menajere, de serviciile de telegraf şi telefon, pentru transmisiuni de radio şi televiziune şi pentru detectarea emiţătorilor sau a receptorilor de radio sau televiziune;

(i)vehicule care au 10-17 locuri destinate exclusiv transportului de călători în scopuri necomerciale;

 (j)vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distracţii;

(k)vehicule de proiect mobil special echipate, destinate în primul rând să fie utilizate în scopuri didactice atunci când staţionează;

 (l)vehicule utilizate pentru colectarea laptelui de la ferme şi pentru returnarea la ferme a bidoanelor de lapte sau a produselor lactate destinate hrănirii animalelor;

(m)vehicule specializate pentru transportul de bani şi/sau de obiecte de valoare;

 (n)vehicule utilizate pentru transportul de deşeuri de origine animală sau carcase care nu sunt destinate consumului uman; 

(o)vehicule utilizate exclusiv pe uscat în instalaţii de platforme precum porturile, porturile intermodale de transbordare şi terminalele feroviare;

(p)vehicule utilizate pentru transportul de animale vii de la ferme la pieţele locale şi viceversa sau de la pieţe la abatoarele locale pe o rază de cel mult 50 km.

 

Textul integral cu aplicabilitate in Romania il gasiti pe siteul ARR:

https://www.arr.ro/files/tahograf-digital/legislatie/561.pdf

RELATED ARTICLES

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note, comments must be approved before they are published